Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Arpit9302214322
2Ankit9926477000
3Shweta9893104051
4FIroz9993031787
5Yogeta9826915195
6Dharmendra07312703071
7Arvind9993013207
8Prakhar9015292585
9Yogesh9826013237
10Ajay9826038145
11Antim9893245459
12Lalit9229261250
13Pinak9329401053
14Dharmendra9197136666
15Farokh7895191002
16Shatrughna9826070208
17Rohit9977000776
18Vijay9827023251
19Sourabh9826364334
20Dinesh9826868011
21Rishabh9826063355
22Gonind9826084273
23Priyanka9713422374
24Summet9893380300
25Kalpesh07312455693
26Aamir9165755944
27Ajay9630232313
No. Name Mobile Number
28Paresh9826080501
29Rahul07314201921
30Nemichand9425956842
31Pankaj9425355865
32Gagandeep9826369047
33Tripti9754703907
34Jitendra7389307777
35Rupesh9977741001
36Yashwant9827022412
37Arpit9826553093
38Lokesh9977836929
39Sandeep9826821122
40Sudhanshu9993077777
41Anil9926612326
42Barkha9826065771
43Giriraj9009524000
44Vikas8878870145
45Shobha9826314884
46Ashok7415009899
47Mahesh09425058158
48Rakesh9826470660
49RAjIV BAGDI8319117301
50Usha8871467616
51Arihant9425905562
52Tripti9827607369
53Tripti7879244666
54Shubham9074874466
No. Name Mobile Number
55Rupesh9977223555
56Narendra9584467506
57Mahendra9993091866
58Siddhartha9755033390
59Sri Ram9826973016
60Narendra9827237505
61Aditiya9826054134
62Ajhar9425354041
63Valmiki9826077836
64Varun9098212636
65Sunil9827060682
66Sonali9993013058
67Satyendra9039431040
68Sanjeev9826049467
69Vinay9826066613
70Sunil9827238048
71Ashok8302955095
72Jay9407122000
73Dr Shital9827725220
74Deepak9425422477
75Neeraj9827021372
76Nirmal9425060327
77Pankaj9926017360
78Kemisha9826049594
79Naresh9755204714
80Jay sharam9893719111
No. Name Mobile Number
81Dr. Rahul9826565844
82SUNIL TANWAR8359941143
83Bharat9425340283
84Kunal9827012545
85Sahil9755558347
86R Jagus9826020344
87Dipti9827095440
88Santosh9425353475
89Vallabh9179836161
90Ranjan9893016167
91Mukesh9827281990
92Sameer9039565437
93Krishna7869386580
94Subodh9009993618
95Vikas9993978215
96Ravindra9303259191
97Dilip9009610666
98aniruddh pandey7415560503
99Santosh9302109818
100Akhilesh9424005503
101Somil9302121559
102Pranay9770054427
103Anand9826074741
104Manoj9329511957
105Rajkumar09416958300
106Manish9826088861

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book