Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Harsh7746938659
2Arpit9302214322
3Farokh7895191002
4Sri Ram9826973016
5Rupesh9977223555
6Rupesh9977741001
7Kunal9827012545
8FIroz9993031787
9Pinak9329401053
10Tripti7879244666
11Priyanka9713422374
12Sunil8359941143
13Jitendra7389307777
14Rakesh9826470660
15Sourabh9826364334
16Dinesh9826868011
17Mukesh9827281990
18Anand9826074741
19Ravindra9303259191
20Usha8871467616
21Aditiya9826054134
22Narendra9584467506
23Dharmendra9197136666
24Dr. Rahul9826565844
25Manish9826088861
26Satyendra9039431040
27Mahendra9993091866
No. Name Mobile Number
28Ashok8302955095
29Shobha9826314884
30Vinay9826066613
31Arihant9425905562
32Sanjeev9826049467
33Santosh9302109818
34Pranay9770054427
35Paresh9826080501
36Sonali9993013058
37Varun9098212636
38Rajkumar09416958300
39Dipti9827095440
40Jay9407122000
41Narendra9827237505
42Bharat9425340283
43Yogeta9826915195
44Giriraj9009524000
45Tripti9827607369
46Yashwant9827022412
47Krishna7869386580
48Mahesh09425058158
49Prakhar9015292585
50Ankit9926477000
51Shweta9893104051
52Pankaj9425355865
53Akhilesh9424005503
54Siddhartha9755033390
No. Name Mobile Number
55Dharmendra07312703071
56Sameer9039565437
57Aniruddh7415560503
58Dr Shital9827725220
59Barkha9826065771
60Sahil9755558347
61Yogesh9826013237
62Vikas9993978215
63Sunil9827060682
64Dilip9009610666
65Ashok7415009899
66Deepak9425422477
67Manoj9329511957
68Lalit9229261250
69Shubham9074874466
70Somil9302121559
71Rajiv8319117301
72Vallabh9179836161
73Gagandeep9826369047
74Arvind9993013207
75Nemichand9425956842
76Santosh9425353475
77Ajay9630232313
78Naresh9755204714
79Sudhanshu9993077777
80Subodh9009993618
81Valmiki9826077836
No. Name Mobile Number
82Anil9926612326
83R Jagus9826020344
84Summet9893380300
85Rahul07314201921
86Sunil9827238048
87Tripti9754703907
88Arpit9826553093
89Ranjan9893016167
90Kemisha9826049594
91Aamir9165755944
92Nirmal9425060327
93Rishabh9826063355
94Pankaj9926017360
95Antim9893245459
96Vikas8878870145
97Shatrughna9826070208
98Ajay9826038145
99Gonind9826084273
100Sandeep9826821122
101Neeraj9827021372
102Rohit9977000776
103Ajhar9425354041
104Jay9893719111
105Vijay9827023251
106Sawant9424613250
107Kalpesh07312455693
108Lokesh9977836929

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 8770033122 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 8770033122 / 9300033122 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book