Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Yashwant9827022412
2Valmiki9826077836
3Ranjan9893016167
4Rakesh9826470660
5Arpit9302214322
6Usha8871467616
7Summet9893380300
8Naresh9755204714
9Deepak9425422477
10Vallabh9179836161
11Vinay9826066613
12Shobha9826314884
13Tripti7879244666
14Dharmendra9197136666
15Varun9098212636
16Siddhartha9755033390
17Kemisha9826049594
18Dr. Rahul9826565844
19Rishabh9826063355
20Krishna7869386580
21Aditiya9826054134
22Sunil9827238048
23Dinesh9826868011
24Rupesh9977223555
25Arihant9425905562
26Arvind9993013207
No. Name Mobile Number
27Pankaj9926017360
28Nirmal9425060327
29Subodh9009993618
30Sandeep9826821122
31Sanjeev9826049467
32Sourabh9826364334
33Bharat9425340283
34Dipti9827095440
35Mahesh09425058158
36Shubham9074874466
37Yogesh9826013237
38Vikas9993978215
39Jitendra7389307777
40Anil9926612326
41Nemichand9425956842
42Gagandeep9826369047
43Narendra9827237505
44Ankit9926477000
45Sudhanshu9993077777
46Sonali9993013058
47Sameer9039565437
48Vikas8878870145
49Ashok7415009899
50Prakhar9015292585
51Ajay9826038145
52Ajay9630232313
No. Name Mobile Number
53R Jagus9826020344
54Ajhar9425354041
55Pranay9770054427
56Giriraj9009524000
57Neeraj9827021372
58Mahendra9993091866
59Lalit9229261250
60Pinak9329401053
61Satyendra9039431040
62Sri Ram9826973016
63Anand9826074741
64Vijay9827023251
65Paresh9826080501
66Somil9302121559
67Pankaj9425355865
68Rajkumar09416958300
69Manish9826088861
70Priyanka9713422374
71Kunal9827012545
72Arpit9826553093
73Dharmendra07312703071
74Shweta9893104051
75Aamir9165755944
76Dr Shital9827725220
77Dilip9009610666
No. Name Mobile Number
78Sunil9827060682
79Narendra9584467506
80Akhilesh9424005503
81Rahul07314201921
82Tripti9754703907
83Farokh7895191002
84Mukesh9827281990
85Shatrughna9826070208
86Manoj9329511957
87Rohit9977000776
88Sahil9755558347
89Gonind9826084273
90Rupesh9977741001
91Yogeta9826915195
92Tripti9827607369
93Santosh9302109818
94Kalpesh07312455693
95Lokesh9977836929
96FIroz9993031787
97Antim9893245459
98Santosh9425353475
99Ravindra9303259191
100Jay9407122000
101Barkha9826065771
102Ashok8302955095

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book