Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Pranay9770054427
2Gagandeep9826369047
3Kunal9827012545
4Vijay9827023251
5Jay9407122000
6Rajkumar09416958300
7Tripti9754703907
8Aditiya9826054134
9Krishna7869386580
10Lalit9229261250
11Priyanka9713422374
12Rahul07314201921
13Giriraj9009524000
14Lokesh9977836929
15Somil9302121559
16Barkha9826065771
17Anil9926612326
18Varun9098212636
19Mahesh09425058158
20Aamir9165755944
21Dharmendra07312703071
22Pankaj9425355865
23Nemichand9425956842
24Ranjan9893016167
25Prakhar9015292585
26Nirmal9425060327
27Dinesh9826868011
No. Name Mobile Number
28Shweta9893104051
29Siddhartha9755033390
30Jitendra7389307777
31Dilip9009610666
32Sanjeev9826049467
33Yogesh9826013237
34Sahil9755558347
35FIroz9993031787
36Sudhanshu9993077777
37Neeraj9827021372
38Yashwant9827022412
39Shatrughna9826070208
40Manoj9329511957
41Summet9893380300
42Akhilesh9424005503
43Mahendra9993091866
44Arpit9302214322
45Pinak9329401053
46Rakesh9826470660
47Manish9826088861
48Dr Shital9827725220
49Vikas8878870145
50Ashok7415009899
51Deepak9425422477
52Arvind9993013207
53Ashok8302955095
54Rishabh9826063355
No. Name Mobile Number
55Kalpesh07312455693
56Sonali9993013058
57Sourabh9826364334
58Ankit9926477000
59Ajay9630232313
60Aniruddh7415560503
61Sameer9039565437
62Mukesh9827281990
63Anand9826074741
64Vinay9826066613
65Rupesh9977741001
66Satyendra9039431040
67R Jagus9826020344
68Tripti7879244666
69Paresh9826080501
70Usha8871467616
71Ajhar9425354041
72Sunil8359941143
73Naresh9755204714
74Jay9893719111
75Santosh9425353475
76Dr. Rahul9826565844
77Shobha9826314884
78Ajay9826038145
79Santosh9302109818
80Sandeep9826821122
No. Name Mobile Number
81Kemisha9826049594
82Subodh9009993618
83Bharat9425340283
84Arihant9425905562
85Gonind9826084273
86Sri Ram9826973016
87Narendra9584467506
88Dipti9827095440
89Vikas9993978215
90Vallabh9179836161
91Tripti9827607369
92Sunil9827238048
93Rajiv8319117301
94Sunil9827060682
95Shubham9074874466
96Rohit9977000776
97Rupesh9977223555
98Yogeta9826915195
99Antim9893245459
100Narendra9827237505
101Arpit9826553093
102Ravindra9303259191
103Farokh7895191002
104Pankaj9926017360
105Valmiki9826077836
106Dharmendra9197136666

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book