Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Pranay9770054427
2Sahil9755558347
3Gagandeep9826369047
4Kunal9827012545
5Narendra9584467506
6R Jagus9826020344
7Rahul07314201921
8Jay9893719111
9Santosh9425353475
10Jay9407122000
11Aniruddh7415560503
12Ajhar9425354041
13Yogeta9826915195
14Nemichand9425956842
15Satyendra9039431040
16Sameer9039565437
17Dr Shital9827725220
18Manoj9329511957
19Sri Ram9826973016
20Antim9893245459
21Dharmendra9197136666
22Dr. Rahul9826565844
23Paresh9826080501
24Somil9302121559
25Aamir9165755944
26FIroz9993031787
27Ravindra9303259191
No. Name Mobile Number
28Gonind9826084273
29Sunil9827060682
30Krishna7869386580
31Jitendra7389307777
32Vikas9993978215
33Rishabh9826063355
34Tripti9827607369
35Ankit9926477000
36Dipti9827095440
37Siddhartha9755033390
38Arpit9826553093
39Arvind9993013207
40Rajkumar09416958300
41Deepak9425422477
42Farokh7895191002
43Shatrughna9826070208
44Nirmal9425060327
45Akhilesh9424005503
46Neeraj9827021372
47Arihant9425905562
48Tripti7879244666
49Shubham9074874466
50Vallabh9179836161
51Barkha9826065771
52Harsh7746938659
53Sonali9993013058
54Ashok8302955095
No. Name Mobile Number
55Sourabh9826364334
56Narendra9827237505
57Dinesh9826868011
58Pinak9329401053
59Pankaj9425355865
60Kemisha9826049594
61Ajay9826038145
62Priyanka9713422374
63Anil9926612326
64Sandeep9826821122
65Subodh9009993618
66Ashok7415009899
67Sanjeev9826049467
68Sunil9827238048
69Varun9098212636
70Rupesh9977741001
71Rupesh9977223555
72Prakhar9015292585
73Mahesh09425058158
74Arpit9302214322
75Mahendra9993091866
76Sudhanshu9993077777
77Vijay9827023251
78Rajiv8319117301
79Vinay9826066613
80Summet9893380300
81Dilip9009610666
No. Name Mobile Number
82Dharmendra07312703071
83Pankaj9926017360
84Anand9826074741
85Usha8871467616
86Shweta9893104051
87Rakesh9826470660
88Sunil8359941143
89Vikas8878870145
90Yogesh9826013237
91Lokesh9977836929
92Santosh9302109818
93Mukesh9827281990
94Aditiya9826054134
95Tripti9754703907
96Rohit9977000776
97Lalit9229261250
98Shobha9826314884
99Yashwant9827022412
100Kalpesh07312455693
101Naresh9755204714
102Giriraj9009524000
103Valmiki9826077836
104Manish9826088861
105Ranjan9893016167
106Ajay9630232313
107Bharat9425340283

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book