Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Dilip9009610666
2Yashwant9827022412
3Vikas9993978215
4R Jagus9826020344
5Ajay9826038145
6Yogeta9826915195
7Rakesh9826470660
8Sudhanshu9993077777
9Rishabh9826063355
10Santosh9425353475
11Dr Shital9827725220
12Rajkumar09416958300
13Ajhar9425354041
14Dharmendra07312703071
15Sameer9039565437
16Varun9098212636
17Sourabh9826364334
18Sunil9827060682
19Dr. Rahul9826565844
20Antim9893245459
21Ranjan9893016167
22Jitendra7389307777
23Manoj9329511957
24Vikas8878870145
25Dharmendra9197136666
26Sanjeev9826049467
No. Name Mobile Number
27Valmiki9826077836
28Barkha9826065771
29Rupesh9977223555
30Prakhar9015292585
31Rupesh9977741001
32Shatrughna9826070208
33Siddhartha9755033390
34Tripti9754703907
35Pankaj9926017360
36Mahesh09425058158
37Satyendra9039431040
38Nemichand9425956842
39Shweta9893104051
40Bharat9425340283
41Rahul07314201921
42Sri Ram9826973016
43Anil9926612326
44Aditiya9826054134
45Kalpesh07312455693
46Pranay9770054427
47Lokesh9977836929
48Akhilesh9424005503
49Vinay9826066613
50Krishna7869386580
51Tripti9827607369
52Arpit9302214322
No. Name Mobile Number
53Naresh9755204714
54Pankaj9425355865
55Sunil9827238048
56Ajay9630232313
57Ravindra9303259191
58Giriraj9009524000
59Arvind9993013207
60Sahil9755558347
61Santosh9302109818
62Vallabh9179836161
63Narendra9584467506
64Arihant9425905562
65Tripti7879244666
66Jay9407122000
67Deepak9425422477
68Usha8871467616
69Yogesh9826013237
70Farokh7895191002
71Gonind9826084273
72Somil9302121559
73Ankit9926477000
74Dinesh9826868011
75Vijay9827023251
76Anand9826074741
77Sandeep9826821122
No. Name Mobile Number
78Sonali9993013058
79Summet9893380300
80Mahendra9993091866
81Priyanka9713422374
82Subodh9009993618
83Ashok7415009899
84Nirmal9425060327
85Kemisha9826049594
86Pinak9329401053
87Shobha9826314884
88Manish9826088861
89Narendra9827237505
90Neeraj9827021372
91Paresh9826080501
92Lalit9229261250
93Rohit9977000776
94Kunal9827012545
95Arpit9826553093
96Gagandeep9826369047
97FIroz9993031787
98Aamir9165755944
99Mukesh9827281990
100Dipti9827095440
101Shubham9074874466
102Ashok8302955095

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book