Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B+ :

No. Name Mobile Number
1Vijay9752327652
2Palash9752539898
3Gurdip9425480721
4Mayank9893271420
5Pawan9425904517
6Abhinav9926023843
7Smarti9993432696
8Priyanka9770936439
9Chadra9302143609
10Rajeev9425494433
11Sunney9713198312
12Nilesh9303977777
13Nilesh9826565966
14Subhash9098987658
15Shivpal8982425955
16Payal9893220903
17Hitesh9039541603
18Navneet9425317135
19Animesh9926043355
20SK Gadkhari9755553104
21Shashank9926058855
22Mahesh9826011550
23Ameya9826887800
24Vinay9302104285
25Vikas9755099312
26V K Nair9425449210
27Ajay9755591939
28Narendra9424500015
29Ravi9098227394
30Apoorwa9926078088
31Ajay9826385686
32Rishi9826022119
33Vicky9479955000
34Jasbir9713611011
35Stuti7354350578
36Nitesh9977111742
37Ali9977052885
38Divya7354535900
39Dinesh9993711000
40Dinesh9300845459
41Ashish9826034079
42Ankit9926671000
43Swati9685558155
44Yogesh9993142301
45Amit9713058000
46Gopal9893469598
47Swapnil9827634415
48Sunil9753417171
49Kirti9165873780
50Ajay9770258367
51Rohit9713996976
52Ravi9926719001
53Pushpendra9826035499
54Pramod9881202344
55Suvashis9329237211
56Madhuri9425347472
57Harshit7898787297
58Parvez shaikh9098482483
59Vijay9993140660
60Vinod9303335572
61Gulrej9827321353
62Pratik09300730304
63Farhaan9993088881
64Murli9827030800
65Sunil9826511532
66Narendra9726878082
67Paresh9926589488
68Ravinder9329822211
69Prashant9584467418
70Sanjay7828150163
71Jitu9977052314
72Raj8103357983
73Abhijit9826617690
74Ankur9926222213
75Brinder9826470113
76Pankaj7869287260
77Jitendra9993314511
78Anurag9893034982
79Rupendra9303908822
80Priyank9827630403
81Manoj9425496047
82Kapil07312469920
83Surendra9302436006
84Hitesh9425312278
85MIlind9300640040
86Abhijeet9893355440
87Radha9893094315
88Ashwin9907664741
89Gautam9981517717
90Abhinandan9993280859
91Pravin9893449056
92Salman9098298113
93Vinod9425992852
94Hemant9584924223
95Mukesh9826071065
96Tanmay9827253237
97Harshal9885324509
98Davendra9713018742
99Honey9827651012
100Nitin9926358131
101Ishan9424894333
102Ashok9826430444
103Ajay7389910441
104Pritesh9424535269
105Dev9425035166
106Narendra9402400203
107Sumit9981135866
108Shambhu9826903913
109Suraj9098098028
110Yash9425911677
111Kirtesh9893333390
112Murtaza9039551823
113Shirish9981401065
114Sunil9425067323
115Abhijeet8989450023
116Suman9425058840
117Mahendra9826387600
118Harish9329820006
119Gourav9893111996
120Sadhna9826789578
121Gitanshu9827706366
122Pradeep9826061669
123Jay9329066136
124Sumeet9993789450
125Nitesh9826462059
126Piyush8889077780
127Abhilash9981133001
128Rahul9893024690
129Davendra8982343357
130Vinay9425062250
131Pawan9752092426
132Deepak9806911240
133Mustafa9301611481
134Abhishek9907494114
135Shweta9926048689
136Santosh9525121920
137Parvinder8427274477
138Vikas8827786685
139Stuti8871366554
140Rahul9575628001
141Nayan9713632894
142Sumiran9827717202
143Shashank9425912324
144Rupesh9826060070
145Gopal9993512012
146Puneet9827791141
147Nitin9826372323
148Deepali9977263649
149Satish9826474800
150Jeet9009000269
151Keshav9752423326
152Yusuf9993365050
153Avinash9425655709
154Sanjay9826057110
155Vaishali9926036832
156Abhishek8109440972
157Vipin9907069640
158Surbhi9827670071
159Kavindra07313263960
160Deepak9827635695
161Avinash9713102846
162Abhishek9111368949
163Shilpa9584604565
164Vardhman9926450264
165Murari9893625350
166Krishan9926452718
167Khare Ji9926573960
No. Name Mobile Number
168Chhinghawat Ji9826070110
169Tahir9301326145
170Sanju8085390900
171Nilabh9713133730
172Ashutosh9425034054
173Sumit9009123403
174Sailesh09827661821
175Pushpendra9827569619
176Nitin9329882635
177Joseph9425321473
178Prateek9329129494
179Lokesh9893133911
180Bharti9300930030
181Dr. Amar9826788832
182VIKAS9826507670
183Arpit9425912340
184Hitesh9993343341
185Salim9630006000
186Sumit9300099844
187Kapil8878680333
188Anji9770885439
189Shiv9926719647
190Sandip9630647129
191Amit9754441040
192Vicky9827232068
193Ravi9893475508
194Dheeraj9926092000
195Neetesh9424346302
196Gaurav9630052299
197Kunal9617475475
198Mahendra9826086260
199Sagar9826633558
200Sandeep9827021317
201Jayant9425059867
202Shantilal9893430351
203Rahul8878596325
204Vipin9926699292
205Sushil9200122207
206Ujjwal9893210004
207Mayank8962312886
208Paresh joshi09926589488
209Rashmi9303211194
210Kamlesh9425900678
211Shabbir09826221809
212Himanshu9926800008
213Akash9926402167
214Gourav9893000442
215Jose9826706619
216Kiran9826057800
217Ajay9993515881
218Sunil9907697636
219Ravi9827033316
220Ashvin9826549315
221shyam900979079
222Mujib9981036637
223Sachin09425068160
224Sanjay9893233601
225Rajendra9993095753
226Hemant9300424043
227Taresh9827570744
228Akram8871200096
229Surendra07314061134
230Aanand9009290096
231Manish9827003454
232Ashish9713075420
233Pankaj9893051092
234Sneha9407444440
235Pradeep9826605492
236Arvind7869979679
237Kapil9039122222
238Akhilesh9826045748
239Vishal9826082300
240Mazhar9893306117
241Ankit7772000006
242Aman7047710780
243Yeshwant9300888000
244Manendra9926443594
245Gourav9826071035
246Deepak8349516516
247Mohit9977677726
248Girish9826800017
249Ishwar9713541263
250Aparmit9219608108
251Saurabh9685014005
252Ahmed7415181901
253Chainsukh9302101258
254Ishwar9926612609
255Ravi9926381500
256Prashant9893287112
257Anjali7828855625
258Shriphal9302107845
259Ravi9755515315
260Jasmeet8120000052
261Aakash9893003008
262Mayank9926877667
263Balraj9755596415
264Maulik9300609512
265Vitthal7566199591
266Husain9713152859
267Subodh9826175099
268Ankit9669485777
269Prashant9575500076
270Himanshu9425688888
271Prateek9039655677
272Dhiraj9826095199
273Jitendra9691272617
274Nitin9926387654
275Rajesh8103419548
276Kirti9425379163
277Prakash8109826153
278Kamal9893400220
279Mukesh9425082911
280Yash9302104440
281Bhupendra9981114523
282Amit9329734074
283Parikshit9407157256
284Mayank09827654291
285Chandrakant9977287670
286Vijay9424479023
287Shivam8871575134
288Kuntal09425066500
289Amit9685555935
290Ravi9752573930
291Gagan9074213019
292Vijay9826069994
293Anshul8102739171
294Snehal9827233909
295Prateek9826095471
296Hemant9826540463
297Ravi7697670523
298Pradeep9575702323
299Deepak9926020888
300Ankit9977136066
301Sumit9926574793
302Aditya9926497881
303Shirish9826035235
304Narendra9926836320
305Ritesh9977160886
306Sanjay9826697979
307Brashaphat9926666083
308Ruchir9425070577
309Gourav9977777963
310Milan9201013343
311Anirudha9827285213
312Prakash9826045300
313Lavanya8959962261
314Gurpreet9988380290
315Suraj9826329270
316Akash9893022554
317Sumeet9893050002
318Amit9826430411
319Ravi9584944873
320Vinod9827046357
321Navratan9893550277
322Gaurav9977214299
323M Zubair9977441151
324Deepak9424822013
325Prashant9406630190
326Vipin9425092100
327Nikhil9111672136
328Mahesh9425322900
329Amit9827242569
330Sanjay9993597227
331Deepak9009188828
332Yash9300401233
333Vijay9425312440
334Bhavik9827040407
No. Name Mobile Number
335Sajid9926612567
336Gourav9009970089
337Avinash9893583393
338Pratik9826406868
339Lakhan9575835969
340Santosh9826699998
341Ankur7828424101
342Manoj9827044885
343Santosh9098368774
344Ashish9111229088
345Jasbinder9630085314
346Ajinkya9926700687
347Sachin9926290990
348Sachin09329734133
349Sumit9826522828
350Santosh9826082332
351Dheeraj9826899889
352Hitesh9407156715
353Hatim9893290474
354Ravindra9425082604
355Alok9826253356
356Mukund9827441841
357Rohit9977222643
358Divya9893360023
359Kamlesh9827389888
360Umashankar9806189343
361Aayush8982053389
362Amit9827009070
363Badri9826066073
364Yashdeep9993029990
365Mahesh9669600669
366Shreedhar9893072733
367Ruchi9826724011
368Deepak9425956551
369Arun9009143333
370Banshilal9406800285
371Gourav8989825119
372Vaibhav9993423007
373Ankur9425311493
374Rajesh9826093390
375Pushpendra9479446757
376Shrirang9754174199
377Pushpraj9425911633
378Deepak9165375627
379Mathura9425318978
380Pramod7879727306
381Naman9575607374
382Shanu9617500826
383Navratan9302914685
384Ritesh9827554613
385Ankit8109987897
386Pranay9907481876
387Neetu9229808884
388anil birla8103803199
389Nikhil9826689898
390Piyush8989006272
391Shailendra9893026464
392Satish9752220048
393Slok9589115968
394Ashish9827795163
395Rahul9425081416
396Sunil8982516380
397Kaushal9806845035
398Yogesh9826343075
399Rajendra9669991234
400Abhishek9827123467
401Rohit9303037330
402Sumit9826820277
403Kailash9826088853
404Aman9691257076
405Mohit9977296300
406Devottam9755099353
407Sanjay9425066641
408Rahul9926557061
409Ashutosh9755227330
410Shobhit9893924226
411Ujjawal9826178889
412Piyush9893001399
413Chayan9425967941
414Sumit9926507333
415Aaa9926010045
416Unknown9179892160
417Arpit9907051002
418Sengar7415704744
419Pawan8103197664
420Shaifali9993800537
421Ashok9827388981
422Sharad9926042341
423Abhilash9981133001
424Harish9039148000
425Parth9425060614
426Dheeraj9685299000
427Ashish9826034079
428Trilokchand9229621095
429Satish9827024682
430Anil9300358503
431Ismail9827085896
432Rajiv9425320323
433Gaurav9977777157
434Abbas9826060637
435Apoorv9893342040
436Ashish9893366155
437Rachit9926718325
438Mrunal9953695772
439Davendra9425349796
440Jaswant9713271933
441Usuf9926855242
442Raksha9669964163
443Deepak9981209682
444Anurag9893545157
445Ritwick9827320320
446Parag9826406145
447Sachin8103006306
448Prakash9827530286
449Sheetal9826820279
450Shashi8889177777
451Umesh9425900005
452Vaibhav9827025007
453Manish9826066366
454Sudhir9826087087
455Vardutta9425475176
456Kamal9575311524
457Sachin9229243333
458Ankur9893426553
459Jitesh9993555061
460Arpit9826118188
461Upama9753220484
462Goutam8120309184
463Raj9826023614
464Rohan8109833181
465Sneha9893145914
466Dinesh9826632400
467Anushri9893549903
468Gitanshu9827706366
469Ravi9907898803
470Vikas9752599085
471Vishal7354737963
472Pravin9893024100
473Dhiren9424053719
474Deepak9406628448
475Ashish9826292781
476Mohammed9755917863
477Mohit9827592234
478Mahesh9893795791
479Prateek9755077551
480Pritish9200021211
481Mukesh9229617774
482Ketan9993295349
483Narendra9229862287
484Deepak9302106875
485Shankar9826886888
486Gaurav8085305894
487Jiten9301399995
488Rahul P9993480242
489Ravi9826580821
490Kapil9685319000
491Deepak09893723818
492Aawesh9826303783
493Puneet9893351687
494Rajesh9993758121
495Manohar9009146869
496Lokesh9074995070
497Siddharth9926971437
498Amit9981502515
499Deep9827614902
500Abhishek9229296909
No. Name Mobile Number
501Tafsir9826307869
502Deepak9753124840
503Hemant9826048200
504Gulab9425060122
505Rajesh9977000133
506Gajanan9424011280
507Tarun9926019945
508Sanjeev9755099319
509Jayesh9893628777
510Siddharth9826170547
511Prakash9303235088
512Sunil9926048010
513Ved9425082910
514Vijay9977299552
515Ayush7828804101
516Archit9993099957
517Ashish9425458476
518Vivksha9479706286
519Rahul9425958910
520Shoaib9039155421
521Manish9009928713
522Shri Chand9329769025
523Hanish09893030703
524Aaditya9826027884
525Rahul9669886477
526Parminder9981176434
527Arpit8889366000
528Shanu9302086774
529Sourabh9907553954
530Amit9009522272
531Swati07312524210
532Rahul9926161001
533Avinash9754489403
534Kamlesh9300602398
535Kuldeep7389936420
536Deepak9165653121
537Jatin9425326166
538Lalit9826913748
539Navin9425321700
540Honey9300655686
541Prachi8109549783
542Laveena9926895195
543Shekhar9827223537
544Raj9713317989
545Pramod9827031700
546Mukesh9753367467
547Prakash9406869990
548Amit9926666011
549Abhishek8962540051
550Piush9826088344
551Vinod9584031399
552M Dhanasekar9826024824
553Sukesh9302761202
554Devendra9770255738
555Shiv9993588495
556Vikas9630202684
557Nitish9179894369
558Nitin9827210109
559D N Pancholi9424812728
560Anann9826980012
561Dr. R K Sodani9425063403
562Sumedh9713217812
563Harish9826058180
564Shavez shaikh9039522230
565Mohit9826603666
566Sharad9826895007
567Abhay9166238541
568Vikas9575311489
569Lucky9039620016
570Manish9926034040
571Yugal9893422300
572Navin9893049707
573Dinesh9826988746
574Amit9755293961
575Abhiruchi9827792003
576Mustafa9301611481
577Mohsin7354575777
578Bhupendra9303199547
579Mayank7354670095
580Kailash9826610573
581Ashay9770780999
582Amit9826967898
583Jitendra9425054051
584Syed9826219196
585Nripendra9329591908
586Parag9406869944
587Vineet9303202121
588Bhanu8982382223
589Latish9827015600
590Abhishek9713100055
591Sumit9993074574
592Harinarayan9685266007
593Anamika9981187348
594Sandeep9770399994
595Vipin9425049903
596Abhinav8656046020
597Satish9425926004
598Sangeet9826904140
599Rajesh09826085336
600Sachin9685814743
601Sailesh9926617989
602Ashish9769683855
603Lokesh9329277313
604Piyushi9009390554
605Amit8827505777
606Gourav9993380679
607Yusuf9424524796
608Chetan9826077597
609Shantanu8109518231
610Sourabh9770001015
611Hiren9926094718
612Sandeep9111112885
613Kamal9826999992
614Nilesh9977806004
615Mohammad9770378866
616Bharat9926866533
617Prithvi9926013529
618Gourav8827901429
619Ajay9826877777
620Rajeev8226052934
621Rakesh07312481763
622Nitin7869692979
623Kapil8982210801
624Anil9425957905
625Lalit9826048002
626Ravinder9926057727
627Parag9993024252
628Heena9826518562
629Jaideep9893865762
630Prince8370000838
631Bharat9826300003
632Prakash9893339098
633K K Patil9977986655
634Mamlesh9617406072
635Anshul9406621719
636Kumarin9770426500
637Dr Ajay Gandhi9826870517
638Ambar9926666549
639Arvind9926686148
640Rahul9755587441
641Namrata9329160204
642Ajay9425055775
643Javed shaikh9826494770
644Ratnesh9826420320
645Saurabh9713322228
646Dilip9425054796
647Mahesh9977477714
648Pawan9827391434
649Akash9893024028
650Aditya9713951611
651Ankit9926639560
652Rohit9827285062
653Sonwane Ji9713711168
654Khuzema9039857120
655Santosh9926774177
656Altaf9993667688
657Anand9826244161
658Abhishek9827224534
659Sanjay9893023650
660Jitendra9977058121
661Rashmi9893300031
662Annu9926081302
663Harshit9826566778
664S Patel9907565001
665Ashwin8109669323
666Krishna9926999444

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book