Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B+ :

No. Name Mobile Number
1Sagar9826633558
2Sukesh9302761202
3Ravi9926381500
4Ravi9926719001
5Kapil8982210801
6Sumit9300099844
7Shantilal9893430351
8Rahul9755587441
9Rupesh9826060070
10Parth9425060614
11Rahul9926557061
12Bhanu8982382223
13Rahul9893024690
14Sanjeev9755099319
15Vicky9827232068
16Rajeev9425494433
17shyam900979079
18Yashdeep9993029990
19Shilpa9584604565
20Satish9826474800
21Sandeep9111112885
22Vinod9303335572
23Sanjay9893233601
24Sushil9200122207
25Mahendra9826387600
26Ajinkya9926700687
27Deepak09893723818
28Prateek9826095471
29Rashmi9893300031
30K K Patil9977986655
31Kirti9165873780
32Sumit9926574793
33Gourav9893111996
34Sunil9425067323
35Ankur9425311493
36Sumit9926507333
37Aakash9893003008
38Rajesh8103419548
39Harshit9826566778
40Shashank9926058855
41Abhishek8962540051
42Nitin9926358131
43Siddharth9826170547
44Prashant9584467418
45Ajay7389910441
46Anshul9406621719
47Shiv9926719647
48Lakhan9575835969
49Joseph9425321473
50Gurpreet9988380290
51Aawesh9826303783
52Avinash9713102846
53Mrunal9953695772
54Sajid9926612567
55Abhijeet9893355440
56Deepak9424822013
57Sachin9229243333
58Prakash9827530286
59Sunil9826511532
60Nitin9926387654
61Aparmit9219608108
62Apoorwa9926078088
63Sumit9009123403
64Satish9752220048
65Deepak9302106875
66Vipin9425049903
67Kiran9826057800
68Kamlesh9300602398
69Murari9893625350
70Pradeep9826061669
71Jasbir9713611011
72Deepak9009188828
73Paresh joshi09926589488
74Umesh9425900005
75Rohit9827285062
76Rajiv9425320323
77Hanish09893030703
78Murli9827030800
79Deepak9165375627
80Mustafa9301611481
81Bharat9926866533
82Shoaib9039155421
83M Zubair9977441151
84Rahul9425081416
85Jay9329066136
86Ismail9827085896
87Aayush8982053389
88Vijay9826069994
89Devottam9755099353
90Sanjay9826697979
91Pritish9200021211
92Ved9425082910
93Ravi9584944873
94Jasmeet8120000052
95Mukund9827441841
96Yash9300401233
97Kapil9685319000
98Gautam9981517717
99Ajay9425055775
100Prashant9893287112
101Shweta9926048689
102Bhupendra9981114523
103Mahesh9669600669
104Pratik09300730304
105Ravindra9425082604
106Dinesh9300845459
107Ajay9755591939
108Navin9893049707
109Unknown9179892160
110Vinod9584031399
111Gitanshu9827706366
112Hemant9300424043
113Jitesh9993555061
114Suvashis9329237211
115Swati9685558155
116Parminder9981176434
117Himanshu9425688888
118Gourav9893000442
119Surendra9302436006
120Jayesh9893628777
121Prateek9755077551
122Vijay9424479023
123Sneha9407444440
124Harish9329820006
125Chainsukh9302101258
126Hitesh9993343341
127Anurag9893545157
128Rajendra9993095753
129Avinash9893583393
130Arpit8889366000
131Hemant9826048200
132Harish9826058180
133Anand9826244161
134Prince8370000838
135Parikshit9407157256
136Sandip9630647129
137Arpit9826118188
138Jitendra9691272617
139Shaifali9993800537
140Sachin8103006306
141Mukesh9425082911
142Kuntal09425066500
143Mohit9826603666
144Pawan9425904517
145Mohit9827592234
146Sunil9753417171
147Kapil07312469920
148Prateek9039655677
149Harshal9885324509
150Deepak9827635695
151Santosh9926774177
152Ankit7772000006
153Deepak8349516516
154Shriphal9302107845
155Vinay9425062250
156Manoj9425496047
157Santosh9826082332
158Ashish9713075420
159Kavindra07313263960
160Shambhu9826903913
161Pranay9907481876
162Manish9826066366
163Ravi9752573930
164Umashankar9806189343
165Yugal9893422300
166Ashish9769683855
167Shreedhar9893072733
168Sumit9826522828
No. Name Mobile Number
169Vipin9425092100
170Gourav9977777963
171Davendra8982343357
172Pritesh9424535269
173Ayush7828804101
174Chandrakant9977287670
175Gourav9009970089
176Jitu9977052314
177Parvinder8427274477
178Vinod9827046357
179Ujjwal9893210004
180Amit9009522272
181Gagan9074213019
182Mukesh9229617774
183Rahul9926161001
184Ujjawal9826178889
185Mohammad9770378866
186Divya9893360023
187Satish9425926004
188Abhishek9229296909
189Jitendra9425054051
190Sunil9907697636
191Khuzema9039857120
192Nikhil9826689898
193Bhupendra9303199547
194Pravin9893024100
195Archit9993099957
196Abhishek9111368949
197Parag9993024252
198Lokesh9893133911
199Brashaphat9926666083
200Aman9691257076
201Mathura9425318978
202Hitesh9039541603
203Kirti9425379163
204Ankit9926671000
205Pushpendra9479446757
206Jagdish9827707888
207Laveena9926895195
208Palash9752539898
209Yeshwant9300888000
210Akash9926402167
211Navratan9893550277
212Dilip9425054796
213Anann9826980012
214Khare Ji9926573960
215Ritwick9827320320
216Amit9754441040
217Nitin9826372323
218Abhinav8656046020
219Ravi9826580821
220Ankur9926222213
221Rahul P9993480242
222Ravi7697670523
223Narendra9424500015
224Vitthal7566199591
225Aditya9926497881
226Ashutosh9755227330
227Mohsin7354575777
228Harinarayan9685266007
229Swapnil9827634415
230Sumeet9893050002
231Arpit9907051002
232anil birla8103803199
233Ritesh9977160886
234Shrirang9754174199
235Abhinandan9993280859
236Anil9425957905
237Gourav9826071035
238Raksha9669964163
239Prakash9406869990
240Sharad9826895007
241Rupendra9303908822
242Rahul9425958910
243Ajay9770258367
244Chayan9425967941
245Vikas9752599085
246Pankaj9893051092
247Ravi9098227394
248Gitanshu9827706366
249Nitin9329882635
250Priyanka9770936439
251Manish9009928713
252Alok9826253356
253Chhinghawat Ji9826070110
254Rashmi9303211194
255Sudhir9826087087
256Shashank9425912324
257Amit8827505777
258Deepak9981209682
259Rohit9713996976
260Kapil9039122222
261Gourav8827901429
262Tahir9301326145
263Shankar9826886888
264Nripendra9329591908
265Raj8103357983
266Sumit9981135866
267Sharad9926042341
268Narendra9229862287
269Nilesh9977806004
270Dinesh9826632400
271Nitish9179894369
272Prashant9575500076
273Nitin7869692979
274Piyush8889077780
275Lalit9826048002
276Rahul9669886477
277Prakash9826045300
278Shashi8889177777
279Krishna9926999444
280Harshit7898787297
281Santosh9525121920
282Dheeraj9685299000
283Latish9827015600
284Sunil9926048010
285Prashant9406630190
286Kamal9575311524
287VIKAS9826507670
288Mayank9893271420
289Mayank09827654291
290Syed9826219196
291Anushri9893549903
292Abhishek9713100055
293Payal9893220903
294Dheeraj9826899889
295Gurdip9425480721
296Amit9827242569
297Raj9713317989
298Amit9826430411
299Rachit9926718325
300Lokesh9329277313
301Sumedh9713217812
302Gajanan9424011280
303Kailash9826610573
304Manoj9827044885
305Yogesh9826343075
306Harish9039148000
307Mahesh9425322900
308Pawan8103197664
309Piyushi9009390554
310Jayant9425059867
311Vikas8827786685
312Surbhi9827670071
313Prachi8109549783
314Mazhar9893306117
315Abhijeet8989450023
316Shantanu8109518231
317Naman9575607374
318Anirudha9827285213
319Nitesh9977111742
320Hatim9893290474
321Dinesh9826988746
322Sanjay9993597227
323Parag9826406145
324Pankaj7869287260
325Nilesh9826565966
326Anamika9981187348
327Milan9201013343
328Rajesh09826085336
329Narendra9726878082
330Piyush8989006272
331Ravi9755515315
332Puneet9827791141
333Deepak9425956551
334Rajesh9826093390
335Krishan9926452718
336Sachin9926290990
No. Name Mobile Number
337Sumit9826820277
338Akram8871200096
339Gaurav9977214299
340Nilabh9713133730
341Smarti9993432696
342Deepak9406628448
343Murtaza9039551823
344Abhiruchi9827792003
345Gulab9425060122
346Tafsir9826307869
347Sailesh9926617989
348Pradeep9826605492
349Vipin9926699292
350Yusuf9993365050
351Parag9406869944
352M Dhanasekar9826024824
353Mayank9926877667
354Rajendra9669991234
355Nitesh9826462059
356Ravi9893475508
357Bharat9826300003
358Arun9009143333
359Stuti8871366554
360Sanju8085390900
361Ashutosh9425034054
362Prakash8109826153
363Swati07312524210
364Chetan9826077597
365Amit9826967898
366Mayank7354670095
367Sanjay7828150163
368Ashish9893366155
369Manish9926034040
370Vaibhav9827025007
371Pradeep9575702323
372Ankit9669485777
373Dhiren9424053719
374Kamal9826999992
375Deepak9926020888
376Amit9713058000
377Aaditya9826027884
378Vicky9479955000
379Piush9826088344
380Heena9826518562
381Santosh9098368774
382Rahul9575628001
383Mukesh9753367467
384Pushpendra9827569619
385Ravinder9926057727
386Paresh9926589488
387Ankit9926639560
388Apoorv9893342040
389Madhuri9425347472
390Ishan9424894333
391Pratik9826406868
392Ashish9826034079
393Ashish9826292781
394Manendra9926443594
395Vikas9755099312
396Ashish9826034079
397Honey9827651012
398Pravin9893449056
399Vijay9425312440
400SK Gadkhari9755553104
401Aanand9009290096
402Ashish9111229088
403Mahesh9826011550
404Mohammed9755917863
405Vijay9977299552
406Vardutta9425475176
407Avinash9425655709
408Sengar7415704744
409Prateek9329129494
410Vikas9575311489
411Salman9098298113
412Ashok9826430444
413Rishi9826022119
414Bhavik9827040407
415Mamlesh9617406072
416Ashay9770780999
417Lokesh9074995070
418S Patel9907565001
419Dr Ajay Gandhi9826870517
420Sanjay9826057110
421Devendra9770255738
422Ashwin9907664741
423Shabbir09826221809
424Manish9827003454
425Sangeet9826904140
426Gaurav9977777157
427Ashish9425458476
428Vinay9302104285
429Javed shaikh9826494770
430Sadhna9826789578
431Jitendra9993314511
432Jaswant9713271933
433Suraj9826329270
434Surendra07314061134
435Lucky9039620016
436Shri Chand9329769025
437Mahesh9893795791
438Kamal9893400220
439Shirish9826035235
440Hitesh9407156715
441Jiten9301399995
442Suman9425058840
443Sumiran9827717202
444Ankit8109987897
445Anshul8102739171
446Kuldeep7389936420
447Pawan9827391434
448Amit9755293961
449Mohit9977677726
450Ritesh9827554613
451Sandeep9770399994
452Navneet9425317135
453Yusuf9424524796
454Pramod7879727306
455Ravi9827033316
456Arvind9926686148
457Vivksha9479706286
458Hemant9584924223
459Jaideep9893865762
460Mahendra9826086260
461Ruchi9826724011
462Ashish9827795163
463Satish9827024682
464Mukesh9826071065
465Amit9329734074
466Parvez shaikh9098482483
467Ishwar9926612609
468Himanshu9926800008
469Sheetal9826820279
470D N Pancholi9424812728
471Davendra9713018742
472MIlind9300640040
473Rajesh9977000133
474Vinod9425992852
475Priyank9827630403
476Dinesh9993711000
477Neetesh9424346302
478Deepali9977263649
479Dev9425035166
480Shailendra9893026464
481Saurabh9685014005
482Lalit9826913748
483Vijay9752327652
484Sneha9893145914
485Santosh9826699998
486Usuf9926855242
487Nitin9827210109
488Amit9981502515
489Hemant9826540463
490Arpit9425912340
491Honey9300655686
492Dr. Amar9826788832
493Saurabh9713322228
494Deepak9753124840
495Sanjay9893023650
496Arvind7869979679
497Ketan9993295349
498Upama9753220484
499Shanu9617500826
500Vikas9630202684
501Shavez shaikh9039522230
502Sunney9713198312
503Pramod9827031700
No. Name Mobile Number
504Rohit9977222643
505Mohit9977296300
506Radha9893094315
507Sandeep9827021317
508Snehal9827233909
509Taresh9827570744
510Mustafa9301611481
511Ishwar9713541263
512Balraj9755596415
513Nikhil9111672136
514Madhusudan Vyas9977748439
515Dr. R K Sodani9425063403
516Abhijit9826617690
517Anji9770885439
518Nayan9713632894
519Rahul8878596325
520Dheeraj9926092000
521Narendra9926836320
522Abbas9826060637
523Suraj9098098028
524Dr. Hussain9630193636
525Kamlesh9827389888
526Maulik9300609512
527Abhay9166238541
528Rajesh9993758121
529Narendra9402400203
530Vaishali9926036832
531Ankur9893426553
532Gulrej9827321353
533Avinash9754489403
534Sanjay9425066641
535Aditya9713951611
536Animesh9926043355
537Rakesh07312481763
538Kailash9826088853
539Siddharth9926971437
540Gopal9993512012
541Anurag9893034982
542Rohit9303037330
543Rohan8109833181
544Ahmed7415181901
545Pawan9752092426
546Ashvin9826549315
547Mujib9981036637
548Tarun9926019945
549Sachin09329734133
550Amit9926666011
551Shirish9981401065
552Namrata9329160204
553Shiv9993588495
554Hiren9926094718
555Jeet9009000269
556Akash9893024028
557Banshilal9406800285
558Navin9425321700
559Girish9826800017
560Navratan9302914685
561Jitendra9977058121
562Trilokchand9229621095
563Ali9977052885
564Sachin09425068160
565Abhishek8109440972
566Akhilesh9826045748
567Kirtesh9893333390
568Ruchir9425070577
569Piyush9893001399
570Shobhit9893924226
571Abhilash9981133001
572Vijay9993140660
573Abhilash9981133001
574Shanu9302086774
575Rajeev8226052934
576Nilesh9303977777
577Lavanya8959962261
578Ambar9926666549
579Ratnesh9826420320
580Dhiraj9826095199
581V K Nair9425449210
582Ajay9993515881
583Aman7047710780
584Sourabh9770001015
585Pushpraj9425911633
586Anjali7828855625
587Aaa9926010045
588Deepak9165653121
589Gopal9893469598
590Goutam8120309184
591Badri9826066073
592Sonwane Ji9713711168
593Puneet9893351687
594Chadra9302143609
595Manohar9009146869
596Gourav8989825119
597Annu9926081302
598Kunal9617475475
599Abhinav9926023843
600Tanmay9827253237
601Gourav9993380679
602Subhash9098987658
603Stuti7354350578
604Kamlesh9425900678
605Sunil8982516380
606Salim9630006000
607Kapil8878680333
608Akash9893022554
609Prakash9303235088
610Vardhman9926450264
611Ashwin8109669323
612Subodh9826175099
613Yash9302104440
614Amit9827009070
615Ankit9977136066
616Vineet9303202121
617Sumit9993074574
618Ravinder9329822211
619Sailesh09827661821
620Shivam8871575134
621Deep9827614902
622Ankur7828424101
623Deepak9806911240
624Vipin9907069640
625Davendra9425349796
626Neetu9229808884
627Prakash9893339098
628Sachin9685814743
629Farhaan9993088881
630Sumeet9009748222
631Abhishek9827123467
632Vishal7354737963
633Gaurav8085305894
634Vishal9826082300
635Kumarin9770426500
636Bharti9300930030
637Slok9589115968
638Divya7354535900
639Amit9685555935
640Shekhar9827223537
641Vaibhav9993423007
642Pushpendra9826035499
643Raj9826023614
644Ameya9826887800
645Mayank8962312886
646Ajay9826877777
647Hitesh9425312278
648Ajay9826385686
649Ravi9907898803
650Jatin9425326166
651Husain9713152859
652Abhishek9907494114
653Shivpal8982425955
654Pramod9881202344
655Prithvi9926013529
656Sourabh9907553954
657Altaf9993667688
658Gaurav9630052299
659Sumeet9993789450
660Yash9425911677
661Jasbinder9630085314
662Yogesh9993142301
663Keshav9752423326
664Kaushal9806845035
665Ashok9827388981
666Jose9826706619
667Mahesh9977477714
668Anil9300358503
669Brinder9826470113
670Abhishek9827224534

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book