Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B+ :

No. Name Mobile Number
1Brashaphat9926666083
2Lalit9826048002
3Deepak9926020888
4Jagdish9827707888
5Ashwin8109669323
6Puneet9893351687
7Apoorv9893342040
8Ujjawal9826178889
9Anshul8102739171
10Manohar9009146869
11Prakash9893339098
12Raj9713317989
13Amit9827242569
14Kapil9039122222
15Harshit7898787297
16Vardutta9425475176
17Jitu9977052314
18Shavez shaikh9039522230
19Prateek9039655677
20Parikshit9407157256
21Shankar9826886888
22Maulik9300609512
23Hemant9584924223
24Surbhi9827670071
25Ankur9926222213
26Hitesh9993343341
27Nitesh9977111742
28Vineet9303202121
29Sharad9826895007
30Ankur7828424101
31Ved9425082910
32Mohit9977677726
33Amit9329734074
34Gitanshu9827706366
35Aanand9009290096
36Madhuri9425347472
37Piyush9893001399
38Siddharth9826170547
39Mayank8962312886
40Anil9425957905
41Manish9827003454
42Subodh9826175099
43Ashok9826430444
44Gourav8989825119
45Arpit9907051002
46Mazhar9893306117
47Abhinav9926023843
48Archit9993099957
49M Dhanasekar9826024824
50Abhishek9111368949
51Gajanan9424011280
52Prateek9755077551
53K K Patil9977986655
54Sailesh09827661821
55Rahul8878596325
56Davendra9713018742
57Vicky9479955000
58Ajay9755591939
59Rachit9926718325
60Dheeraj9826899889
61Harshal9885324509
62Mohsin7354575777
63Ajay9770258367
64Jay9329066136
65Hemant9826048200
66Lokesh9893133911
67Pushpraj9425911633
68Prakash9303235088
69Satish9752220048
70Badri9826066073
71Pushpendra9826035499
72Abhishek9827224534
73Shirish9981401065
74Jayant9425059867
75Sumit9993074574
76Sachin9926290990
77Sandeep9111112885
78Mukesh9826071065
79Pradeep9575702323
80Jitendra9425054051
81Dev9425035166
82Aakash9893003008
83Manish9826066366
84Ankur9425311493
85Mayank7354670095
86Ankit8109987897
87Sandeep9827021317
88Syed9826219196
89Ashish9826034079
90Navin9425321700
91Abhijeet8989450023
92Saurabh9685014005
93Upama9753220484
94Raj9826023614
95Arpit9826118188
96Ravi7697670523
97Mukesh9753367467
98Manish9926034040
99Avinash9754489403
100Alok9826253356
101Vardhman9926450264
102Shaifali9993800537
103Mayank9893271420
104Yogesh9826343075
105Gourav9977777963
106Aaditya9826027884
107Avinash9425655709
108Dinesh9826988746
109Rahul9575628001
110Vinod9827046357
111Narendra9726878082
112Nitesh9826462059
113Abhinav8656046020
114Abhishek9827123467
115Parminder9981176434
116Rahul9926557061
117Ahmed7415181901
118Deepak9806911240
119Pawan9752092426
120Aman9691257076
121Ritesh9977160886
122Sunil9907697636
123Rohan8109833181
124Altaf9993667688
125Nilabh9713133730
126Vijay9752327652
127Pratik9826406868
128Sanjeev9755099319
129Ashish9826034079
130Hitesh9407156715
131Sourabh9770001015
132Narendra9424500015
133Anil9300358503
134Priyanka9770936439
135Ajay9425055775
136Pushpendra9827569619
137Sanjay9893023650
138Himanshu9926800008
139Keshav9752423326
140Rahul9425958910
141Gaurav9977777157
142Abbas9826060637
143Krishan9926452718
144Ishwar9926612609
145Pritesh9424535269
146SK Gadkhari9755553104
147Deepak9425956551
148Vijay9993140660
149Dr. Amar9826788832
150Kapil07312469920
151Nilesh9303977777
152Palash9752539898
153Manendra9926443594
154Sumiran9827717202
155Subhash9098987658
156Kapil8982210801
157Sandip9630647129
158Lucky9039620016
159Sagar9826633558
160Rashmi9893300031
161Sheetal9826820279
162Laveena9926895195
163Gourav9826071035
164Trilokchand9229621095
165VIKAS9826507670
166Jasbir9713611011
167Ankit9977136066
168Parvinder8427274477
169Vishal7354737963
No. Name Mobile Number
170Khare Ji9926573960
171Jayesh9893628777
172D N Pancholi9424812728
173Nitin9926358131
174Vikas9630202684
175Rahul9926161001
176Vitthal7566199591
177Siddharth9926971437
178Pravin9893449056
179Deepak9424822013
180Dr Ajay Gandhi9826870517
181Kuldeep7389936420
182Harish9826058180
183Shiv9926719647
184Nikhil9826689898
185Gopal9993512012
186Rajendra9993095753
187Mujib9981036637
188Brinder9826470113
189Rashmi9303211194
190Mayank09827654291
191Yogesh9993142301
192Puneet9827791141
193Rohit9977222643
194Ruchir9425070577
195Piyush8889077780
196Mohammad9770378866
197Sajid9926612567
198Sumit9926507333
199Dr. Hussain9630193636
200Gaurav9977214299
201Deepali9977263649
202Ruchi9826724011
203Ashvin9826549315
204Smarti9993432696
205Ashish9893366155
206Sumeet9893050002
207Vishal9826082300
208Sanjay9993597227
209Lokesh9074995070
210Kamlesh9425900678
211Amit9755293961
212Shabbir09826221809
213Vijay9826069994
214Kamal9893400220
215Jasbinder9630085314
216Sachin8103006306
217Jaswant9713271933
218Madhusudan9977748439
219Jatin9425326166
220Ravi9926719001
221Raj8103357983
222Sumeet9993789450
223Ameya9826887800
224Himanshu9425688888
225Parag9993024252
226Mukund9827441841
227Kavindra07313263960
228Amit9685555935
229Prashant9575500076
230Dheeraj9685299000
231Vaibhav9993423007
232Gourav9009970089
233Gaurav8085305894
234Devottam9755099353
235Tafsir9826307869
236Shashi8889177777
237Sumit9826820277
238Rajesh09826085336
239Latish9827015600
240Murtaza9039551823
241Ankit7772000006
242Yash9425911677
243Sanju8085390900
244Honey9827651012
245Parag9826406145
246Anamika9981187348
247Umesh9425900005
248Rahul9669886477
249Rajesh9977000133
250Sunil8982516380
251Ravinder9926057727
252Ishan9424894333
253Yash9302104440
254Jiten9301399995
255Piyushi9009390554
256Kuntal09425066500
257Abhishek9229296909
258Apoorwa9926078088
259Abhijit9826617690
260Nitin9926387654
261Shiv9993588495
262Prashant9406630190
263Ajinkya9926700687
264Gurdip9425480721
265Rajeev9425494433
266Nitin7869692979
267V K Nair9425449210
268Anji9770885439
269Namrata9329160204
270Abhilash9981133001
271Abhilash9981133001
272Ankit9926671000
273Narendra9926836320
274Vivksha9479706286
275Rupesh9826060070
276Pravin9893024100
277Satish9827024682
278Lavanya8959962261
279Sadhna9826789578
280Unknown9179892160
281Pramod9827031700
282Kapil9685319000
283Abhishek8109440972
284Yusuf9424524796
285Devendra9770255738
286Vipin9425092100
287Shashank9926058855
288Prakash9827530286
289Davendra8982343357
290Gopal9893469598
291Sonwane Ji9713711168
292Murli9827030800
293Bharat9926866533
294Salman9098298113
295Aditya9926497881
296Stuti7354350578
297Santosh9826699998
298Sachin9685814743
299Prachi8109549783
300Mrunal9953695772
301Arpit9425912340
302Rahul9425081416
303Ravi9584944873
304Vikas9575311489
305Arvind7869979679
306Sandeep9770399994
307Sanjay7828150163
308Vipin9907069640
309Paresh9926589488
310Kirti9165873780
311Prakash9826045300
312Parvez shaikh9098482483
313Shailendra9893026464
314Prince8370000838
315Pawan9425904517
316Ajay9826385686
317Chandrakant9977287670
318Arpit8889366000
319Heena9826518562
320Raksha9669964163
321Anushri9893549903
322Avinash9893583393
323Vijay9424479023
324Ayush7828804101
325Sumit9826522828
326Amit9827009070
327Saurabh9713322228
328Parth9425060614
329Tarun9926019945
330Deepak9827635695
331Bhupendra9981114523
332Rajeev8226052934
333Manish9009928713
334Sudhir9826087087
335Radha9893094315
336Sachin09329734133
337Dinesh9993711000
338Rishi9826022119
No. Name Mobile Number
339Honey9300655686
340Ashish9826292781
341Prithvi9926013529
342Ashish9425458476
343Suraj9098098028
344Sneha9407444440
345Vinod9303335572
346Nayan9713632894
347Ashwin9907664741
348Ismail9827085896
349Nitin9826372323
350Anurag9893545157
351Rajesh8103419548
352Santosh9525121920
353Sanjay9826057110
354Dinesh9826632400
355Abhay9166238541
356Rohit9827285062
357Rakesh07312481763
358Kiran9826057800
359Jitendra9977058121
360Rajiv9425320323
361Narendra9402400203
362Dhiren9424053719
363Harinarayan9685266007
364Ravinder9329822211
365Mahesh9669600669
366Deepak9406628448
367Narendra9229862287
368Mayank9926877667
369Stuti8871366554
370Farhaan9993088881
371Abhishek8962540051
372Ashish9769683855
373Husain9713152859
374Satish9826474800
375Prakash8109826153
376Sumit9644441113
377Chhinghawat Ji9826070110
378Swati9685558155
379Sumeet9009748222
380Pramod7879727306
381Aawesh9826303783
382Amit9826430411
383Bharat9826300003
384Mahendra9826387600
385Vinay9425062250
386Ravi9752573930
387Vinod9425992852
388Gagan9074213019
389Animesh9926043355
390Pushpendra9479446757
391Abhijeet9893355440
392Ambar9926666549
393Rohit9303037330
394Anurag9893034982
395Lakhan9575835969
396Vijay9977299552
397Rajendra9669991234
398Prashant9584467418
399Kamal9575311524
400Pratik09300730304
401Vinay9302104285
402shyam900979079
403Anann9826980012
404Sunil9926048010
405Mohit9826603666
406Mukesh9229617774
407Umashankar9806189343
408Nilesh9826565966
409Hitesh9425312278
410Dheeraj9926092000
411Ritesh9827554613
412Deepak8349516516
413Naman9575607374
414Manoj9827044885
415Krishna9926999444
416Ujjwal9893210004
417Dr. R K Sodani9425063403
418Shoaib9039155421
419Parag9406869944
420Ajay7389910441
421Bhanu8982382223
422Ravi9907898803
423Mahendra9826086260
424Anand9826244161
425Harish9329820006
426Hatim9893290474
427Hitesh9039541603
428Suman9425058840
429Santosh9098368774
430Chayan9425967941
431Deepak9981209682
432Yash9300401233
433Nripendra9329591908
434Pradeep9826061669
435Mukesh9425082911
436Harish9039148000
437Banshilal9406800285
438Ishwar9713541263
439Sanjay9826697979
440Taresh9827570744
441Kunal9617475475
442Hemant9826540463
443M Zubair9977441151
444Gourav9893000442
445Ankit9926639560
446Murari9893625350
447Yugal9893422300
448Sunney9713198312
449Sangeet9826904140
450Swati07312524210
451Jitendra9993314511
452Shriphal9302107845
453Kirtesh9893333390
454Anjali7828855625
455Shantanu8109518231
456Dhiraj9826095199
457Pankaj9893051092
458Jose9826706619
459Mohammed9755917863
460Neetesh9424346302
461Annu9926081302
462Harshit9826566778
463Amit9009522272
464Kirti9425379163
465Rohit9713996976
466Kailash9826610573
467Aparmit9219608108
468Vijay9425312440
469Ashutosh9755227330
470Shambhu9826903913
471Bhupendra9303199547
472Mustafa9301611481
473Abhiruchi9827792003
474Deepak9302106875
475Ashay9770780999
476Gourav8827901429
477Sunil9425067323
478Shirish9826035235
479Nitin9827210109
480Ali9977052885
481Vikas9752599085
482Pramod9881202344
483Bhavik9827040407
484Vikas9755099312
485Sanjay9425066641
486Ajay9993515881
487Akash9926402167
488Prashant9893287112
489Bharti9300930030
490Avinash9713102846
491Priyank9827630403
492Rajesh9993758121
493Jasmeet8120000052
494Paresh joshi09926589488
495Goutam8120309184
496Deepak9009188828
497Girish9425351708
498Aman7047710780
499Kumarin9770426500
500Kailash9826088853
501Ashutosh9425034054
502Ritwick9827320320
503Javed shaikh9826494770
504Lalit9826913748
505Deepak9753124840
506Sumit9926574793
507Chetan9826077597
No. Name Mobile Number
508Mohit9977296300
509Kaushal9806845035
510Kamlesh9827389888
511Shanu9617500826
512Shrirang9754174199
513Slok9589115968
514Nikhil9111672136
515Mahesh Joshi9302100793
516Abhishek9907494114
517Ketan9993295349
518Pankaj7869287260
519Shantilal9893430351
520Suraj9826329270
521Nitin9329882635
522Ajay9826877777
523Payal9893220903
524Surendra9302436006
525Sourabh9907553954
526Amit9926666011
527Akash9893022554
528Kapil8878680333
529Dinesh9300845459
530Prateek9826095471
531Yashdeep9993029990
532Abhinandan9993280859
533Deepak09893723818
534Gourav9893111996
535Jeet9009000269
536Rupendra9303908822
537Shivpal8982425955
538Ravi9098227394
539Sunil9753417171
540Santosh9926774177
541Sachin09425068160
542Pritish9200021211
543Jitesh9993555061
544Yeshwant9300888000
545Tanmay9827253237
546Ratnesh9826420320
547Sneha9893145914
548Kamal9826999992
549Aditya9713951611
550Lokesh9329277313
551Sanjay9893233601
552Navratan9893550277
553Gourav9993380679
554Shivam8871575134
555Navin9893049707
556Suvashis9329237211
557Amit9713058000
558Chainsukh9302101258
559Ankur9893426553
560Ravi9827033316
561Deepak9165375627
562Anirudha9827285213
563Khuzema9039857120
564Swapnil9827634415
565Usuf9926855242
566Ravi9893475508
567Hanish09893030703
568Ashok9827388981
569Rajesh9826093390
570Dilip9425054796
571Vaishali9926036832
572Navneet9425317135
573Rahul9755587441
574Deepak9165653121
575Pradeep9826605492
576Vinod9584031399
577Jitendra9691272617
578Navratan9302914685
579Gulab9425060122
580Ravi9826580821
581Gulrej9827321353
582MIlind9300640040
583Shobhit9893924226
584Pranay9907481876
585Sailesh9926617989
586Chadra9302143609
587Ashvin9993340489
588Jaideep9893865762
589Arvind9926686148
590Sumit9009123403
591Mahesh9425322900
592Pawan8103197664
593Piyush8989006272
594Hemant9300424043
595Ravindra9425082604
596Girish9826800017
597Shilpa9584604565
598Satish9425926004
599Rahul9893024690
600Vikas8827786685
601Vaibhav9827025007
602Aaa9926010045
603Gurpreet9988380290
604Shashank9425912324
605Amit9826967898
606Rahul P9993480242
607Abhishek9713100055
608Sharad9926042341
609Vicky9827232068
610Davendra9425349796
611Deep9827614902
612Amit9754441040
613Hiren9926094718
614Ravi9926381500
615Sumedh9713217812
616Sukesh9302761202
617Mathura9425318978
618Akram8871200096
619Prateek9329129494
620Nitish9179894369
621Divya9893360023
622Mamlesh9617406072
623S Patel9907565001
624Kamlesh9300602398
625Mahesh9977477714
626Amit8827505777
627Piush9826088344
628Neetu9229808884
629Ashish9827795163
630Tahir9301326145
631Divya7354535900
632Sunil9826511532
633Mohit9827592234
634Ashish9111229088
635Balraj9755596415
636Arun9009143333
637Ashish9713075420
638Santosh9826082332
639Shweta9926048689
640Aayush8982053389
641Vipin9926699292
642Pawan9827391434
643Shekhar9827223537
644Shri Chand9329769025
645anil birla8103803199
646Sushil9200122207
647Nilesh9977806004
648Gautam9981517717
649Sumit9300099844
650Salim9630006000
651Ankit9669485777
652Manoj9425496047
653Sengar7415704744
654Amit9981502515
655Prakash9406869990
656Akash9893024028
657Shanu9302086774
658Gaurav9630052299
659Mustafa9301611481
660Akhilesh9826045748
661Aman Khera9967685628
662Surendra07314061134
663Snehal9827233909
664Sumit9981135866
665Mahesh9893795791
666Shreedhar9893072733
667Anshul9406621719
668Ravi9755515315
669Mahesh9826011550
670Gitanshu9827706366
671Joseph9425321473
672Vipin9425049903
673Yusuf9993365050
674Sachin9229243333
675Milan9201013343

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book