Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B+ :

No. Name Mobile Number
1Sumit9009123403
2Gourav9009970089
3Sneha9893145914
4Vijay9424479023
5Ashok9826430444
6Nilabh9713133730
7Vishal9826082300
8Sudhir9826087087
9Sumeet9993789450
10Mrunal9953695772
11Shaifali9993800537
12Hemant9826540463
13Trilokchand9229621095
14Abhiruchi9827792003
15Sunil9926048010
16Maulik9300609512
17Rajiv9425320323
18Jitesh9993555061
19Pramod7879727306
20Vicky9827232068
21Pankaj7869287260
22Manendra9926443594
23Vinod9303335572
24Aditya9926497881
25Akash9926402167
26Vijay9425312440
27Ashish9827795163
28Mazhar9893306117
29Sumit9926574793
30Jeet9009000269
31Surendra9302436006
32Lalit9826048002
33Rahul9926557061
34Deepak9165653121
35Shekhar9827223537
36Apoorwa9926078088
37Prince8370000838
38Anurag9893545157
39Lokesh9893133911
40Nitish9179894369
41Kuldeep7389936420
42Amit8827505777
43Ankit9669485777
44Vijay9977299552
45Aaditya9826027884
46Jay9329066136
47Javed shaikh9826494770
48Yugal9893422300
49Rashmi9303211194
50Navin9893049707
51S Patel9907565001
52Ashish9425458476
53Puneet9893351687
54Prakash9827530286
55Jitendra9691272617
56Hitesh9425312278
57Palash9752539898
58Sanjay7828150163
59Brashaphat9926666083
60Apoorv9893342040
61Shashank9926058855
62Hitesh9039541603
63Priyanka9770936439
64Sumiran9827717202
65Kamal9893400220
66Sajid9926612567
67Abhilash9981133001
68Ashish9826034079
69Ajay9755591939
70Madhuri9425347472
71Hanish09893030703
72Santosh9926774177
73Ravindra9425082604
74Rajendra9993095753
75Vikas9752599085
76Bharti9300930030
77Vikas9575311489
78Prashant9406630190
79Shambhu9826903913
80Ravi9755515315
81Vaishali9926036832
82Vinod9425992852
83Deepak9926020888
84Deepak09893723818
85Abhishek8109440972
86Ravinder9329822211
87Akhilesh9826045748
88Nitin9926358131
89Ritwick9827320320
90Ishwar9926612609
91Laveena9926895195
92Satish9752220048
93Gaurav9977777157
94Kiran9826057800
95Krishna9926999444
96Saurabh9685014005
97Gulab9425060122
98Piyushi9009390554
99Vipin9907069640
100Gopal9993512012
101Sandeep9827021317
102Amit9713058000
103Akash9893024028
104Heena9826518562
105Santosh9098368774
106Kirti9425379163
107Lavanya8959962261
108Sengar7415704744
109Khare Ji9926573960
110Mukesh9425082911
111Rahul9425958910
112Ajay9826877777
113Ashish9893366155
114Naman9575607374
115Jitendra9993314511
116Deepak9827635695
117Hitesh9993343341
118Shiv9993588495
119Kamal9826999992
120Vicky9479955000
121Ujjawal9826178889
122Shivam8871575134
123Parminder9981176434
124Mayank7354670095
125Khuzema9039857120
126Abhinav8656046020
127Chadra9302143609
128Vineet9303202121
129Manohar9009146869
130Satish9827024682
131Deepak9981209682
132Shashi8889177777
133Divya9893360023
134Rupesh9826060070
135Devendra9770255738
136Shirish9826035235
137Ishwar9713541263
138Vipin9425092100
139Sadhna9826789578
140Aaa9926010045
141Umashankar9806189343
142Slok9589115968
143Vaibhav9993423007
144Hiren9926094718
145Manoj9425496047
146Narendra9229862287
147Dheeraj9685299000
148Gautam9981517717
149Ratnesh9826420320
150Piyush8889077780
151Ameya9826887800
152Gaurav9977214299
153Jayant9425059867
154Nitin9329882635
155Deepak9753124840
156Ruchi9826724011
157Kirti9165873780
158Manoj9827044885
159Shreedhar9893072733
160Rajesh9826093390
161Jaswant9713271933
162Abhijit9826617690
163Amit9926666011
164Avinash9425655709
No. Name Mobile Number
165Sangeet9826904140
166Jose9826706619
167Ajay7389910441
168Jitu9977052314
169Avinash9754489403
170Mahesh9977477714
171Kavindra07313263960
172Ankur9425311493
173Davendra9713018742
174Subhash9098987658
175Pratik09300730304
176Abhinav9926023843
177Vinay9302104285
178Gopal9893469598
179Ravi9584944873
180Abhijeet8989450023
181Shriphal9302107845
182SK Gadkhari9755553104
183Gourav9826071035
184Ruchir9425070577
185Akash9893022554
186Vinay9425062250
187Nilesh9977806004
188Dhiren9424053719
189Goutam8120309184
190Surendra07314061134
191Avinash9713102846
192Kapil07312469920
193Parag9826406145
194Ritesh9977160886
195Harinarayan9685266007
196Bharat9926866533
197Ravinder9926057727
198Gajanan9424011280
199Mukesh9753367467
200Prakash9893339098
201Pradeep9826605492
202Ashvin9826549315
203Aawesh9826303783
204Aanand9009290096
205Vijay9993140660
206Vipin9425049903
207Amit9827242569
208Rohit9827285062
209Pranay9907481876
210Jatin9425326166
211Shantanu8109518231
212Harish9039148000
213Nilesh9826565966
214Ashish9769683855
215Piyush9893001399
216Parag9406869944
217Janab vitthal7566199591
218Gourav8989825119
219Sanjay9893023650
220Prateek9039655677
221Gourav9893000442
222Mayank9893271420
223Satish9425926004
224Anand9826244161
225Anann9826980012
226Harish9329820006
227Sumeet9893050002
228Anirudha9827285213
229Sumedh9713217812
230Deepak9009188828
231Mayank8962312886
232Aditya9713951611
233Gaurav9630052299
234Ankur9893426553
235Ritesh9827554613
236Gitanshu9827706366
237Taresh9827570744
238Radha9893094315
239Prakash8109826153
240Kirtesh9893333390
241Aman9691257076
242Lokesh9329277313
243Santosh9826699998
244Mahesh9669600669
245Anamika9981187348
246Joseph9425321473
247Harish9826058180
248Amit9981502515
249Chhinghawat Ji9826070110
250Shabbir09826221809
251Ashish9111229088
252Usuf9926855242
253Ankit8109987897
254Mahendra9826387600
255Suman9425058840
256Mukesh9229617774
257Sunil9907697636
258Ashish9826292781
259Pushpendra9827569619
260Nitin9926387654
261Pradeep9826061669
262Narendra9402400203
263Prashant9893287112
264Abhishek9827123467
265Sunney9713198312
266Surbhi9827670071
267Davendra9425349796
268Piyush8989006272
269Gaurav8085305894
270Rashmi9893300031
271Aparmit9219608108
272Abhishek8962540051
273Mamlesh9617406072
274Ayush7828804101
275Ravi9926381500
276Manish9009928713
277Yash9302104440
278Ashay9770780999
279Sanju8085390900
280Namrata9329160204
281Ajinkya9926700687
282Altaf9993667688
283Piush9826088344
284Raj9713317989
285Swati9685558155
286Vinod9584031399
287Ravi9907898803
288Parvez shaikh9098482483
289Ketan9993295349
290Honey9827651012
291Kaushal9806845035
292Ambar9926666549
293Amit9685555935
294Devottam9755099353
295Gurdip9425480721
296Davendra8982343357
297Amit9009522272
298M Zubair9977441151
299Ashutosh9425034054
300Gourav9893111996
301Deepak9165375627
302Mustafa9301611481
303Shiv9926719647
304Ajay9993515881
305Pritish9200021211
306Dilip9425054796
307Nitin9826372323
308Amit9827009070
309Murli9827030800
310Abhishek9229296909
311Anil9300358503
312Rahul P9993480242
313Pravin9893449056
314Animesh9926043355
315Harshit9826566778
316Kapil8982210801
317Stuti7354350578
318Pushpendra9826035499
319Shirish9981401065
320Vaibhav9827025007
321Pradeep9575702323
322Salim9630006000
323Nitesh9977111742
324Chandrakant9977287670
325Rohit9977222643
326Ajay9826385686
327Jasbir9713611011
328Murtaza9039551823
No. Name Mobile Number
329Arpit9907051002
330Bhavik9827040407
331Smarti9993432696
332Sumit9300099844
333Honey9300655686
334Dhiraj9826095199
335Paresh9926589488
336Jasbinder9630085314
337Sunil9425067323
338Kapil9039122222
339Deepak9406628448
340Kamlesh9827389888
341Dheeraj9826899889
342Jitendra9425054051
343Narendra9726878082
344Vivksha9479706286
345Ravi9826580821
346Sanjay9893233601
347Vijay9826069994
348Abhay9166238541
349Ankur9926222213
350Jiten9301399995
351Suraj9098098028
352Neetu9229808884
353Mahendra9826086260
354Mohammad9770378866
355Deepak9302106875
356Pawan9827391434
357Harshit7898787297
358Pawan9425904517
359Ashok9827388981
360Ankit9926639560
361Payal9893220903
362Navratan9893550277
363Mayank9926877667
364Parvinder8427274477
365Sachin8103006306
366Kamlesh9300602398
367Kamal9575311524
368Priyank9827630403
369Sandeep9111112885
370Puneet9827791141
371Dinesh9993711000
372Arun9009143333
373Sanjeev9755099319
374Amit9826430411
375Himanshu9926800008
376Nitin7869692979
377Jasmeet8120000052
378Suvashis9329237211
379Kumarin9770426500
380Subodh9826175099
381Rahul9425081416
382Hemant9300424043
383Dr Ajay Gandhi9826870517
384Gulrej9827321353
385Murari9893625350
386Sharad9826895007
387anil birla8103803199
388Sukesh9302761202
389Mahesh9826011550
390Sumit9993074574
391Abhilash9981133001
392Parag9993024252
393Ravi9893475508
394Prashant9584467418
395Ishan9424894333
396Bharat9826300003
397Mahesh9425322900
398Vijay9752327652
399Krishan9926452718
400Shanu9617500826
401Chayan9425967941
402Kuntal09425066500
403Rohan8109833181
404Yashdeep9993029990
405Hemant9826048200
406Arvind7869979679
407Latish9827015600
408Navneet9425317135
409Deepali9977263649
410Deepak9425956551
411Kapil8878680333
412Sandip9630647129
413Gitanshu9827706366
414Shilpa9584604565
415Keshav9752423326
416Lalit9826913748
417Dinesh9300845459
418Anjali7828855625
419Pramod9827031700
420Hitesh9407156715
421Yogesh9993142301
422Aakash9893003008
423Chainsukh9302101258
424Sandeep9770399994
425Rajesh9977000133
426Vikas9755099312
427Sumit9926507333
428Akram8871200096
429Ismail9827085896
430Rajesh8103419548
431Prashant9575500076
432Mohit9977677726
433Raksha9669964163
434Sachin9229243333
435Ashwin9907664741
436Milan9201013343
437Dev9425035166
438Pankaj9893051092
439Sanjay9826057110
440Vikas9630202684
441Prithvi9926013529
442Rajeev8226052934
443Brinder9826470113
444Anshul8102739171
445Narendra9424500015
446Rohit9713996976
447Pritesh9424535269
448Ravi9827033316
449Rajesh9993758121
450Badri9826066073
451Rajesh09826085336
452K K Patil9977986655
453Manish9827003454
454Mustafa9301611481
455Navratan9302914685
456Siddharth9826170547
457Neetesh9424346302
458Abhishek9827224534
459Prateek9755077551
460Gourav9977777963
461Ajay9425055775
462Gourav8827901429
463Sanjay9425066641
464Parth9425060614
465Sourabh9907553954
466Umesh9425900005
467Sushil9200122207
468Santosh9826082332
469Shrirang9754174199
470Kailash9826088853
471Sunil8982516380
472MIlind9300640040
473Ankur7828424101
474Mathura9425318978
475M Dhanasekar9826024824
476Sachin9926290990
477Archit9993099957
478Nitin9827210109
479Rishi9826022119
480shyam900979079
481Rachit9926718325
482Shri Chand9329769025
483Manish9826066366
484Girish9826800017
485Abhinandan9993280859
486Shivpal8982425955
487Satish9826474800
488Divya7354535900
489Rahul9669886477
490Gourav9993380679
491Alok9826253356
492Stuti8871366554
No. Name Mobile Number
493Shailendra9893026464
494Amit9754441040
495Nikhil9826689898
496Anshul9406621719
497Arpit9826118188
498Prateek9826095471
499V K Nair9425449210
500Mohammed9755917863
501Harshal9885324509
502Ravi9752573930
503Himanshu9425688888
504Shweta9926048689
505Prachi8109549783
506Dr. R K Sodani9425063403
507Pawan8103197664
508Mukesh9826071065
509Sonwane Ji9713711168
510Rahul9926161001
511Lokesh9074995070
512Sanjay9826697979
513Amit9826967898
514Yash9425911677
515Ashwin8109669323
516Ankit7772000006
517Deepak9806911240
518Ravi9098227394
519Arpit8889366000
520Mujib9981036637
521Tarun9926019945
522Mayank09827654291
523Abhishek9713100055
524Kailash9826610573
525Pushpraj9425911633
526Mohit9827592234
527Suraj9826329270
528Sachin09329734133
529Mukund9827441841
530Yash9300401233
531Raj9826023614
532Pramod9881202344
533Bhupendra9303199547
534Gurpreet9988380290
535Shashank9425912324
536Abhishek9907494114
537Ashish9826034079
538Avinash9893583393
539Rahul9893024690
540Sheetal9826820279
541Mohit9977296300
542Paresh joshi09926589488
543Yusuf9993365050
544Ravi7697670523
545Dheeraj9926092000
546Anil9425957905
547Prakash9303235088
548Shantilal9893430351
549Tahir9301326145
550Prakash9826045300
551Unknown9179892160
552Dr. Amar9826788832
553Yusuf9424524796
554Yogesh9826343075
555Sachin9685814743
556Sailesh9926617989
557Balraj9755596415
558Pratik9826406868
559Parikshit9407157256
560Vishal7354737963
561Jayesh9893628777
562Saurabh9713322228
563Ankit9926671000
564Swati07312524210
565Anushri9893549903
566Farhaan9993088881
567Pravin9893024100
568Annu9926081302
569Abhijeet9893355440
570Swapnil9827634415
571Nilesh9303977777
572Rupendra9303908822
573Mohsin7354575777
574Rajendra9669991234
575Vipin9926699292
576Dinesh9826988746
577D N Pancholi9424812728
578Kapil9685319000
579Yeshwant9300888000
580Sumit9826522828
581Tanmay9827253237
582Shavez shaikh9039522230
583Sanjay9993597227
584Vinod9827046357
585Upama9753220484
586Deep9827614902
587Abhishek9111368949
588Rahul9575628001
589Pushpendra9479446757
590Nripendra9329591908
591Rakesh07312481763
592Arpit9425912340
593Sharad9926042341
594Ravi9926719001
595Mohit9826603666
596Hatim9893290474
597Dinesh9826632400
598Santosh9525121920
599Anji9770885439
600Navin9425321700
601Lakhan9575835969
602Tafsir9826307869
603Ujjwal9893210004
604Aman7047710780
605Ajay9770258367
606Mahesh9893795791
607Husain9713152859
608Pawan9752092426
609Ashish9713075420
610Rajeev9425494433
611Ali9977052885
612Sunil9753417171
613Ved9425082910
614Kamlesh9425900678
615Jaideep9893865762
616Amit9755293961
617Amit9329734074
618Rohit9303037330
619Sneha9407444440
620Sagar9826633558
621Chetan9826077597
622Sumit9981135866
623Sailesh09827661821
624Shanu9302086774
625Siddharth9926971437
626Deepak8349516516
627Arvind9926686148
628Vardhman9926450264
629Vardutta9425475176
630Jitendra9977058121
631Bhupendra9981114523
632VIKAS9826507670
633Hemant9584924223
634Abbas9826060637
635Raj8103357983
636Banshilal9406800285
637Narendra9926836320
638Prakash9406869990
639Shankar9826886888
640Lucky9039620016
641Sumit9826820277
642Anurag9893034982
643Gagan9074213019
644Snehal9827233909
645Ankit9977136066
646Nitesh9826462059
647Nayan9713632894
648Ahmed7415181901
649Prateek9329129494
650Syed9826219196
651Shobhit9893924226
652Sourabh9770001015
653Sachin09425068160
654Ashutosh9755227330
655Sunil9826511532
656Manish9926034040

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book