Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B+ :

No. Name Mobile Number
1Krishan9926452718
2Kapil9039122222
3Mustafa9301611481
4Kamlesh9425900678
5Sushil9200122207
6Ishwar9713541263
7Manoj9827044885
8Amit9329734074
9Ruchi9826724011
10Hemant9826048200
11Hitesh9425312278
12Kirti9165873780
13Sneha9407444440
14Amit8827505777
15Sandeep9827021317
16Satish9826474800
17Himanshu9926800008
18Raksha9669964163
19Satish9752220048
20Trilokchand9229621095
21Rajendra9993095753
22Yogesh9826343075
23Mohammad9770378866
24Jaswant9713271933
25Ajay9425055775
26Joseph9425321473
27Vinod9827046357
28Lucky9039620016
29Rahul9425081416
30Abhishek9907494114
31Avinash9425655709
32Kavindra07313263960
33Rashmi9303211194
34Taresh9827570744
35Ravi9755515315
36Sachin09329734133
37Neetu9229808884
38Ankit9926639560
39Harish9329820006
40Gourav9009970089
41Sanju8085390900
42Pravin9893449056
43D N Pancholi9424812728
44Tarun9926019945
45Naman9575607374
46Nitin9827210109
47Nripendra9329591908
48Priyanka9770936439
49Hanish09893030703
50Sandeep9111112885
51Gopal9993512012
52Parag9406869944
53Amit9926666011
54Avinash9754489403
55Amit9713058000
56Slok9589115968
57M Zubair9977441151
58Sheetal9826820279
59Amit9827242569
60Abhijeet8989450023
61Stuti8871366554
62Gourav8989825119
63Pankaj9893051092
64Piyushi9009390554
65Suman9425058840
66Nilabh9713133730
67Vikas9752599085
68Vipin9425049903
69Smarti9993432696
70anil birla8103803199
71Vitthal7566199591
72Mohit9826603666
73Harish9039148000
74Kapil9685319000
75Mohit9977677726
76Sanjay9826697979
77Deepali9977263649
78Lavanya8959962261
79Manish9826066366
80Paresh9926589488
81Vardutta9425475176
82Sunney9713198312
83Suraj9826329270
84Kuntal09425066500
85Deepak9165653121
86Deepak09893723818
87Rohit9713996976
88Murli9827030800
89Sachin09425068160
90Santosh9098368774
91Ved9425082910
92Sumeet9009748222
93Hemant9826540463
94Farhaan9993088881
95Sumit9993074574
96Swati9685558155
97Akram8871200096
98Kiran9826057800
99Pawan9752092426
100Bharti9300930030
101Anann9826980012
102Hatim9893290474
103Yugal9893422300
104Sanjay9425066641
105Ayush7828804101
106Abhinav9926023843
107Parth9425060614
108Ajay9770258367
109Arpit8889366000
110Sunil9826511532
111Rishi9826022119
112Narendra9926836320
113Khuzema9039857120
114Abhijit9826617690
115Kamal9893400220
116Ritwick9827320320
117Ashutosh9425034054
118Pawan9827391434
119Shobhit9893924226
120Surbhi9827670071
121Gaurav9977214299
122Javed shaikh9826494770
123Ravinder9926057727
124Jose9826706619
125Shriphal9302107845
126Puneet9893351687
127Lokesh9329277313
128Pushpendra9826035499
129Pratik9826406868
130Ashutosh9755227330
131Piyush8989006272
132Kapil8982210801
133Ashwin8109669323
134Ameya9826887800
135Rajesh8103419548
136Ashish9893366155
137Deepak9165375627
138Yusuf9424524796
139Chandrakant9977287670
140Abbas9826060637
141Ankur9893426553
142Deepak9009188828
143M Dhanasekar9826024824
144Ravi9752573930
145Sachin9685814743
146Sudhir9826087087
147Sumit9300099844
148Yogesh9993142301
149Kailash9826088853
150Gulrej9827321353
151Jitendra9993314511
152Prashant9575500076
153Prashant9584467418
154V K Nair9425449210
155Honey9300655686
156Sumiran9827717202
157Abhishek8962540051
158Ashish9826034079
159Shashank9926058855
160Milan9201013343
161Vijay9977299552
162Sandeep9770399994
163Shri Chand9329769025
164Hemant9300424043
165Ravi9926719001
166Narendra9229862287
167Ashish9826292781
168Gurpreet9988380290
169Dhiren9424053719
No. Name Mobile Number
170Sumit9009123403
171Prashant9406630190
172Shantilal9893430351
173Mohit9977296300
174Sourabh9770001015
175Shivpal8982425955
176Ujjawal9826178889
177Sunil9926048010
178Husain9713152859
179Rajiv9425320323
180Tafsir9826307869
181Parag9826406145
182Aaa9926010045
183Gopal9893469598
184Ashish9111229088
185Sandip9630647129
186Ambar9926666549
187Aditya9713951611
188Lalit9826048002
189Pritish9200021211
190Avinash9713102846
191Pramod9881202344
192SK Gadkhari9755553104
193Rajesh9977000133
194Ankur7828424101
195Anand9826244161
196Kunal9617475475
197Rajesh9826093390
198Amit9981502515
199Mahesh9893795791
200Navneet9425317135
201Hitesh9993343341
202Mukesh9826071065
203Hemant9584924223
204Rahul9926557061
205Ashvin9826549315
206Kapil8878680333
207Anurag9893545157
208Deepak9926020888
209Aayush8982053389
210Shanu9617500826
211Mayank8962312886
212Parikshit9407157256
213Arpit9907051002
214Sukesh9302761202
215Shanu9302086774
216Vijay9993140660
217Shailendra9893026464
218Dinesh9826632400
219Ankit8109987897
220Abhiruchi9827792003
221Ajay9993515881
222Lakhan9575835969
223Ishwar9926612609
224Davendra9713018742
225Dr. R K Sodani9425063403
226Gaurav9630052299
227Gourav9826071035
228Arvind9926686148
229Parvez shaikh9098482483
230Manoj9425496047
231Brinder9826470113
232Ajay9826877777
233S Patel9907565001
234Abhinav8656046020
235Vikas9575311489
236Kamal9826999992
237Anshul9406621719
238Madhusudan9977748439
239Navratan9302914685
240Keshav9752423326
241Mathura9425318978
242Akash9893024028
243Chayan9425967941
244Anshul8102739171
245Sanjay9893023650
246Anil9300358503
247Ravi9893475508
248Prateek9039655677
249Abhishek9229296909
250Mamlesh9617406072
251Hitesh9407156715
252Vaibhav9827025007
253Rahul9893024690
254Amit9755293961
255Vinay9302104285
256Parvinder8427274477
257Surendra07314061134
258Vipin9907069640
259Sangeet9826904140
260Vijay9425312440
261Suraj9098098028
262Murtaza9039551823
263Prakash9827530286
264Santosh9826699998
265Pushpendra9479446757
266Vishal7354737963
267Dinesh9826988746
268Unknown9179892160
269Palash9752539898
270Harish9826058180
271Raj9713317989
272Kuldeep7389936420
273Mayank9926877667
274Harshit9826566778
275Abhijeet9893355440
276Apoorwa9926078088
277Ketan9993295349
278Nilesh9303977777
279Bharat9826300003
280Jeet9009000269
281Deepak8349516516
282Kamal9575311524
283Jitendra9977058121
284Anushri9893549903
285Shabbir09826221809
286Archit9993099957
287Sajid9926612567
288Salim9630006000
289Rahul P9993480242
290Harinarayan9685266007
291Davendra8982343357
292Tanmay9827253237
293Gagan9074213019
294Sumit9826522828
295Ajay7389910441
296Navin9893049707
297Puneet9827791141
298Pushpendra9827569619
299Swati07312524210
300Shavez shaikh9039522230
301Raj8103357983
302Sadhna9826789578
303Rajesh09826085336
304Ajay9826385686
305Ruchir9425070577
306Pushpraj9425911633
307Goutam8120309184
308Deepak9425956551
309Gautam9981517717
310Kirti9425379163
311Rajendra9669991234
312Nitin9926358131
313Arun9009143333
314Syed9826219196
315Shrirang9754174199
316Manohar9009146869
317Ajay9755591939
318Yash9302104440
319Dev9425035166
320Sanjeev9755099319
321Dilip9425054796
322Rajesh9993758121
323Akash9926402167
324Aman7047710780
325Yusuf9993365050
326Ravinder9329822211
327Paresh joshi09926589488
328Sumeet9893050002
329Rahul9926161001
330Vikas8827786685
331Balraj9755596415
332Dinesh9300845459
333Namrata9329160204
334Shirish9826035235
335Piyush9893001399
336Jitendra9425054051
337Girish9425351708
338Jasbinder9630085314
No. Name Mobile Number
339Yash9300401233
340Sharad9826895007
341Dhiraj9826095199
342Ankit9669485777
343Nitin9926387654
344Pradeep9575702323
345Narendra9726878082
346Shambhu9826903913
347Divya9893360023
348Apoorv9893342040
349Gitanshu9827706366
350Mahesh9977477714
351Pawan8103197664
352Shivam8871575134
353Sourabh9907553954
354Madhuri9425347472
355Dheeraj9926092000
356Deepak9406628448
357Sachin8103006306
358Nitesh9977111742
359Sumit9644441113
360Santosh9525121920
361Davendra9425349796
362Saurabh9685014005
363Prakash9303235088
364Jitendra9691272617
365Vaishali9926036832
366Pradeep9826605492
367Piyush8889077780
368Rohit9303037330
369Sanjay9893233601
370Heena9826518562
371shyam900979079
372Mohsin7354575777
373Ankit9926671000
374Prakash8109826153
375Prithvi9926013529
376Sharad9926042341
377Satish9827024682
378Ali9977052885
379Rahul9575628001
380Sumit9981135866
381Mayank7354670095
382Vaibhav9993423007
383Tahir9301326145
384Satish9425926004
385Shiv9926719647
386Amit9685555935
387Rohit9977222643
388Amit9826967898
389Ravi7697670523
390Shekhar9827223537
391Radha9893094315
392Pravin9893024100
393Chhinghawat Ji9826070110
394Prateek9329129494
395Abhay9166238541
396Mahesh9425322900
397Abhishek9111368949
398Jasbir9713611011
399Vijay9752327652
400Parag9993024252
401Salman9098298113
402Sunil9907697636
403Rahul9425958910
404Rohit9827285062
405Ashvin9993340489
406Ajinkya9926700687
407Gaurav8085305894
408Vishal9826082300
409Jayesh9893628777
410Vinod9584031399
411Kamlesh9827389888
412Vikas9630202684
413Alok9826253356
414Jitu9977052314
415Ujjwal9893210004
416Bhupendra9981114523
417Prashant9893287112
418Gourav9893111996
419Harshal9885324509
420Aakash9893003008
421Badri9826066073
422Aman Khera9967685628
423Mahesh9826011550
424Prince8370000838
425Nitesh9826462059
426Deep9827614902
427Kailash9826610573
428Pradeep9826061669
429Mayank09827654291
430Laveena9926895195
431Chainsukh9302101258
432Aanand9009290096
433Ravi9584944873
434Vijay9424479023
435Arvind7869979679
436Sagar9826633558
437Abhilash9981133001
438Jasmeet8120000052
439Nilesh9977806004
440Pratik09300730304
441Sumeet9993789450
442Honey9827651012
443Arpit9826118188
444Rashmi9893300031
445Mukesh9425082911
446Narendra9424500015
447Ashish9425458476
448Prakash9406869990
449Rachit9926718325
450Mujib9981036637
451Shashank9425912324
452Jitesh9993555061
453Amit9009522272
454Usuf9926855242
455Rajeev8226052934
456Nayan9713632894
457Deepak9302106875
458Shaifali9993800537
459Sanjay9826057110
460Jiten9301399995
461Yeshwant9300888000
462Nitin9329882635
463Sailesh09827661821
464Sumit9826820277
465Harshit7898787297
466Anamika9981187348
467Shreedhar9893072733
468Vivksha9479706286
469Gitanshu9827706366
470Vardhman9926450264
471Subodh9826175099
472Abhishek9827224534
473Akash9893022554
474Swapnil9827634415
475Sumedh9713217812
476Sachin9229243333
477Gajanan9424011280
478Rahul9755587441
479Santosh9826082332
480Hitesh9039541603
481Jay9329066136
482Gaurav9977777157
483Hiren9926094718
484Ahmed7415181901
485Rahul8878596325
486Maulik9300609512
487Divya7354535900
488Pranay9907481876
489Ravi9926381500
490Navin9425321700
491Navratan9893550277
492Abhishek9827123467
493Mahesh Joshi9302100793
494Shiv9993588495
495Upama9753220484
496Brashaphat9926666083
497Dinesh9993711000
498Mayank9893271420
499Mahendra9826086260
500Piush9826088344
501Anji9770885439
502Jagdish9827707888
503Dr Ajay Gandhi9826870517
504Ravi9098227394
505Sunil9425067323
506Rohan8109833181
507Lokesh9074995070
No. Name Mobile Number
508Ishan9424894333
509Manish9926034040
510Annu9926081302
511Vijay9826069994
512Kamlesh9300602398
513Aawesh9826303783
514Prachi8109549783
515Kumarin9770426500
516Kirtesh9893333390
517Devottam9755099353
518Ashok9826430444
519Pritesh9424535269
520Mahendra9826387600
521Gourav9893000442
522Sunil9753417171
523Altaf9993667688
524Siddharth9826170547
525Vipin9926699292
526Ankit9977136066
527Ankur9926222213
528Ankit7772000006
529Rahul9669886477
530Bharat9926866533
531Khare Ji9926573960
532Aparmit9219608108
533Dheeraj9685299000
534Gourav9993380679
535Mohammed9755917863
536Aaditya9826027884
537Ravi9826580821
538Suvashis9329237211
539Amit9754441040
540Dr. Amar9826788832
541Latish9827015600
542Mahesh9669600669
543Deepak9981209682
544Vinod9303335572
545Manish9009928713
546Gulab9425060122
547Ratnesh9826420320
548Mohit9827592234
549Kapil07312469920
550Ashish9769683855
551Prateek9755077551
552Vikas9755099312
553Mrunal9953695772
554Jatin9425326166
555Yash9425911677
556Pankaj7869287260
557Mukesh9753367467
558Pawan9425904517
559Bhupendra9303199547
560Shankar9826886888
561Abhilash9981133001
562Anil9425957905
563K K Patil9977986655
564Deepak9806911240
565Vicky9479955000
566VIKAS9826507670
567Payal9893220903
568Mustafa9301611481
569Sachin9926290990
570Ashish9826034079
571Nitish9179894369
572Umashankar9806189343
573Ashay9770780999
574Arpit9425912340
575Shilpa9584604565
576Jayant9425059867
577Sanjay7828150163
578Amit9826430411
579Sanjay9993597227
580Mukesh9229617774
581Priyank9827630403
582Sailesh9926617989
583Ashok9827388981
584Himanshu9425688888
585Girish9826800017
586Akhilesh9826045748
587Nikhil9111672136
588Santosh9926774177
589Chetan9826077597
590Aditya9926497881
591Parminder9981176434
592Vinod9425992852
593MIlind9300640040
594Dheeraj9826899889
595Nitin7869692979
596Deepak9424822013
597Abhishek8109440972
598Nitin9826372323
599Manish9827003454
600Subhash9098987658
601Prakash9826045300
602Raj9826023614
603Anirudha9827285213
604Gurdip9425480721
605Pramod7879727306
606Sunil8982516380
607Ashwin9907664741
608Ankur9425311493
609Deepak9753124840
610Manendra9926443594
611Nilesh9826565966
612Ravi9827033316
613Stuti7354350578
614Rupendra9303908822
615Abhinandan9993280859
616Sonwane Ji9713711168
617Rupesh9826060070
618Lalit9826913748
619Sumit9926507333
620Ashish9713075420
621Sneha9893145914
622Animesh9926043355
623Pramod9827031700
624Sengar7415704744
625Ravindra9425082604
626Ashish9827795163
627Bhanu8982382223
628Abhishek9713100055
629Vinay9425062250
630Gourav9977777963
631Bhavik9827040407
632Siddharth9926971437
633Lokesh9893133911
634Yashdeep9993029990
635Murari9893625350
636Snehal9827233909
637Shoaib9039155421
638Neetesh9424346302
639Vipin9425092100
640Anurag9893034982
641Shantanu8109518231
642Aman9691257076
643Shashi8889177777
644Banshilal9406800285
645Devendra9770255738
646Narendra9402400203
647Prateek9826095471
648Ravi9907898803
649Umesh9425900005
650Ritesh9827554613
651Saurabh9713322228
652Rakesh07312481763
653Vineet9303202121
654Anjali7828855625
655Surendra9302436006
656Avinash9893583393
657Chadra9302143609
658Mazhar9893306117
659Nikhil9826689898
660Shweta9926048689
661Amit9827009070
662Sumit9926574793
663Kaushal9806845035
664Dr. Hussain9630193636
665Rajeev9425494433
666Krishna9926999444
667Gourav8827901429
668Vicky9827232068
669Ritesh9977160886
670Mukund9827441841
671Prakash9893339098
672Ismail9827085896
673Deepak9827635695
674Shirish9981401065
675Jaideep9893865762

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book